Nederlandse Vereniging Verzamelaars Scouting Objecten

van zomerkamp herinering tot wereld verzameling

Lid worden van de NVVSO!

Wat krijg je voor het lidmaatschap?
 • Vijf keer per jaar het clubblad Lelie- & Klaverblad thuis gestuurd
 • Toegang tot alle activiteiten georganiseerd door de vereniging
 • Gratis deelname aan de verenigingsveiling
 • Makkelijk contact leggen met andere clubleden
 • Toegang tot een schat aan informatie over scouting objecten
Wat zijn de kosten?
Er zijn diverse lidmaatschapscategoriën (per kalenderjaar):
 • Jeugdleden (tot in het jaar dat je 21 wordt) : € 10,-
 • Overige leden Nederland : € 20,-
 • Gezinsleden (geen Lelie- & Klaverblad) : € 7,50
 • Leden buiten Nederland : € 30,-
 • Donateurs : € 20,- (minimum)
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en automatisch voor 1 jaar verlengd tenzij de opzegging gebeurt voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.

Bankrekening gegevens van de vereniging:
 • Postbank IBAN-nummer : NL73INGB0004873538
  BIC-nummer : INGBNL2A
 • T.n.v Ned.Ver.Verzamel.Scout Objecten
SWOPPEN = Het ruilen van insignes (of andere uniformstukken) tussen 2 scouts.
Het swoppen werd voor het eerst in 1920 gesignaleerd tijdens de 1ste Wereld Jamboree in Engeland.